DĂ KNOCK-OUT MIROSURILOR NEPLĂCUTE

Regulament al concursului

DĂ KNOCK-OUT MIROSURILOR NEPLĂCUTE”cu Old Spice

Art. 1 Organizatorul si Regulamentul oficial al concursului

 • Concursul „Dă knock-out mirosurilor neplăcute” este organizata de Agentia de publicitate LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Str. Nicolae Iorga Nr. 13, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, CIF: RO 25848554, operator de date cu caracter personal nr. 10975, impreuna cu IBACKA DZABANA NECULAI CABRAL, cetatean roman, cu domiciliul in Str. Pomirla nr. 3, Sector 4, Bucuresti, denumiti in cele ce urmeaza, Organizatori, in beneficiul societatii Procter & Gamble Distribution S.R.L., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11908/2005, CIF: RO 17756999.

 Participantii la Concurs trebuie sa ia la cunostinta si sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului „DĂ KNOCK-OUT MIROSURILOR NEPLĂCUTE”, denumit in continuare “Concursul”.

 • Regulamentul oficial al concursului este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, (i) oricand pe perioada Concursului, respectiv 3 octombrie 2016 – 12 octombrie 2016,(i) in descrierea postarii de concurs pe link-ul https://www.cabral.ro/concursuri/da-knock-out-mirosurilor-neplacute si/sau (ii) poate fi obtinut printr-o cerere scrisa adresata companiei LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Str. Nicolae Iorga Nr. 13, Bucuresti, Sector 1.
 • Prezentul concurs nu se supune dispozitiilor O 99/2000, avand natura unei actiuni de promovare pentru brandul Old Spice, apartinand Procter & Gamble.

Art. 2 Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul se va desfasura in perioada 3 octombrie 2016 (ora de incepere 00.00) – 12 octombrie 2016 (pana la orele 23.59) pe pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com/cabralibacka . Concursul este organizat şi se va desfasura la nivel national, respectiv pe teritoriul Romaniei.

Art. 3 Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • Au varsta de peste 18 ani, impliniti in momentul inceperii concursului;
 • Sunt cetateni români sau sunt rezidenti in Romania;
 • Publica sub forma de comentariu la postarea de consurs o poza personala ce respecta tema de concurs, respectiv “da knock-out mirosurilor neplacute” folosind produse Old Spice;

Atentie! Un participant poate intra in concurs cu o singura imagine.

Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului. Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

3.2. Interdictii de participare:

La concurs nu pot participa angajatii Organizatorilor, angajatii societatilor Procter & Gamble, precum si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti) rudele de gradul doi (frati/ surori) si afinii acestora.

 Art. 4 Mecansimul de participare la Concurs

4.1. Mecanismul de participare

Mecanismul concursului consta in publicarea unei poze personale sub forma de comentariu la postarea de consurs. Poza trebuie sa reprezinte modalitatea prin care participantul demonstreaza cum “da knock-out mirosurilor neplacute” folosind produse Old Spice.

Pozele inscrise trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

 • Sa contina o imagine cu participantul la concurs;
 • Sa fie realiste, fara texte, logo-uri sau alte materiale ce necesita drepturi de autor sau nu apartin participantului (exceptand materialele branduite cu Old Spice ale P&G);
 • Sa fie originale;
 • Sa aiba un continut decent, care sa respecte prevederile privind securitatea personala; de asemenea, nu trebuie sa includa continut vulgar sau pornografic si nici sa nu contina, in exclusivitate, obiecte sau animale, ori personae sub 18 ani..

4.2. Declaratii/garantii

Prin incarcarea pozelor, participantul declara pe proprie raspundere ca (i) sunt poze personale si au dreptul de proprietate asupra lor, (ii) respecta legea drepturilor de autor si este de acord ca poza/fotografia incarcata de aceasta sa fie facuta plublica pe pagina https://www.facebook.com/cabralibacka, acordand dreptul de utilizare gratuita a imaginii pe perioada concursului. Organizatorii concursului nu isi asuma nicio responsabilitate privind eventuale incalcari ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine in mod exclusiv celui care a trimis materialul fotografic.

Organizatorul/ii nu este/sunt responsabil/i de faptul ca terte parti pot folosi informatia postata de participant/valabila pe platforma virtuala in care se deruleaza concursul. Participantii sunt unicii raspunzatori pentru informatia si continutului materialului fotografic postat public.

Managerul de continut al paginii de Facebook https://www.facebook.com/cabralibacka  isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude materialele incarcate/submise care nu respecta regulile mai sus mentionate, de ex. este interzisa implicarea altor site-uri / servicii care nu respecta legislatia Romaniei sau sa ofere suport activitatilor ilegale. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizatori, rezulta ca participantii au incalcat vreuna din conditiile de participare (de ex. : participantii s-au inscris la concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au inscris sunt firme/ organizatii/ branduri), Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica participanul si de a restrictiona participarea la Concurs pana la incheierea acestuia si/sau de a retrage participantului premiul obtinut.

4.3. Desemnare a castigatorului si modalitatea de acordare a premiului

Concursul va avea un castigator unic. Dupa verificarea prealabila a indeplinirii conditiilor de participare, desemnarea castigatorului se va realiza de Dl. IBACKA DZABANA NECULAI CABRAL, decizie care va fi fondata pe alegerea fotografiei cu un inalt grad de originalitate ce transpune eblematic tema de concurs cu folosirea produselor Old Spice. Numele castigatorului va fi anuntat printr-o postare de Facebook pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/cabralibacka.

Pentru livrarea premiului, castigatorul trebuie sa trimita detaliile necesare de livrare in termen de 10 zile lucratoare, prin email, la adresa: [email protected]. In caz contrar, participantul desemnat castigator va fi descalificat, iar Dl. IBACKA DZABANA NECULAI CABRAL va selecta un alt castigator.

Art. 5. Premiul, valoarea premiului si acordarea acestuia

5.1. Premiul: un sac de box de podea Everlast Power Core.

5.2. Pret premiu: 1.079 RON (TVA inclus). Impozitul aferent premiului cade in sarcina Organizatorilor.

5.3. Modalitate acordare premii:

 • Castigatorlul va fi ales in decursul saptamanii 10-16 Octombrie 2016.
 • Castigatorul trebuie sa trimita prin pe adresa de email [email protected] nume, prenume, adresa de livrare, data nasterii, adresa de e-mail, numar de telefon pentru a fi contactati de curier;
 • Premiul va fi trimis prin curier la adresa de livrare trimisa de participant la adresa de contact a concursului, in termen de 15 zile lucratoare, insotit de procesul verbal de predare – primire aferent livrarii. Refuzul semnarii procesului verbal se sanctioneaza cu nelivrarea, urmata de descalificarea/invalidarea participantului castigator la concurs;
 • Participantul castigator la concurs consimte in mod expres si neechivoc, prin participare, sa i se faca public numele in calitatea sa de castigator.

Nota: Pentru livrare este necesara inscrierea completa a datelor de livrare.

Nu este admisa posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri. Premiul nu este transmisibil catre alte persoane.

 Art. 6 Taxe si impozite

6.1. Conform reglementarilor fiscale in vigoare, veniturile din premiile cu o valoare superioara sumei de 600 RON sunt impozitate si cad in sarcina Organizatorilor.

Art. 7. Diverse

7.1. Prin inscrierea la Concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

7.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care participantii sunt in incapacitate de a participa la concurs. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii de Facebook, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.

Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul organizatorilor, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie; sau a unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare).

7.3. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizatori in privinta castigatorului. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/ elimina din concurs profilele utilizatorilor care s-au inscris in concurs, dar care nu corespund tuturor criteriilor de inscriere.

Art. 8. Utilizarea fotografiilor. Drepturi de autor

8.1. Participantii la concurs trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantii nu pot posta decat pozele proprii asupra carora au dreptul de proprietate. Trimiterea oricarui material pentru acest concurs constituie in mod implicit o confirmare echivalenta cu o declaratie pe proprie raspundere a celui ce a trimis materialul ca detine toate drepturile asupra acesteia.

8.2. Organizatorii concursului nu isi asuma nici o responsabilitate privind eventuale incalcari ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine in mod exclusiv celui care a trimis materialul.

Trimiterea materialelor implica acceptul participantului de a oferi organizatorilor concursului dreptul de a face publice imaginile respective pe site-ul concursului https://www.facebook.com/cabralibacka, fara nici un fel de plata.

 Art. 9. Prelucrarea datelor personale

9.1. Inscrierea in concurs prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Participantul desemnat castigator isi exprima in mod expres si neechivoc acordul cu privire la prelucrarea datelor personale in scopul desemnarii castigatorului concursului, al informarea acestuia, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail sau alte mijloace de comunicare) cu privire la concurs, al  acordarii premiului si al indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizatori. Aceste date nu pot fi folosite ulterior in alte scopuri si nici trimise catre terte parti.

9.2. Organizatorii se angajeaza sa nu transmita mai departe aceste date (exceptand firma de curierat care va prelua premiul), aceastea nefiind transmise nici macar Clientului Agentiei de publicitate – Procter & Gamble Distribution S.R.L., care este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 10975.

9.3. La cererea oricarui participant, adresata in scris catre LION COMMUNICATION SERVICES S.A., Operatorul  se obliga:

 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

9.4. Datele cu caracter personal sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor. Prin inregistrarea in concurs, participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu termenii si conditiile Concursului. Prin inscrierea in concurs, participantii isi dau acordul pentru publicarea materialelor incarcate pe site-https://www.facebook.com/cabralibacka, acestea putand fi vizionate de oricine acceseaza site-ul mai sus mentionat.

Art. 10  Incetarea inainte de termen a Concursului

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Concursul sau printr-o decizie unilaterala a oricaruia dintre Organizatori, fara ca Organizatorii sa poata sa fie tinuti la plata de despagubiri sau altele asemenea.

10.2. Incetarea inainte de termen a Concursului urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile in termen de 24 de ore de la ivirea unui eveniment/caz de incetare.

ORGANIZATORI:

Lion Communication Services S.A.

Prin Divizia Leo Burnett

Dl. Theodor-Liviu DUMITRESCU – Director General,

IBACKA DZABANA NECULAI CABRAL

 

 

Comentariile sunt ascunse momentan

Dar tu poți adăuga oricând comentariul tău pentru concurs.

Lasă un comentariu la acest articol...